Nuet og væren

Nuet og væren

Blog

Om bevidsthed, nærvær og identitet

Det oplyste ego

Lev livet nuPosted by Klavs Nielsen Thu, December 16, 2010 16:45:29
Her er et lille debatindlæg om oplysning og idéen om at man kan arbejde med egoet:

Egoet er blot en tanke - en forestilling. Uanset hvordan man beskriver det på alle mulig spændende måder, så er det blot en "idé". For hvis der var et ego måtte det også være et sted.
Man kan forestille sig (og de fleste gør det tilsyneladende)at man har et ego - og den fantasi kan man så arbejde med , f.eks ved at tro, at det er noget, der kan gøres mindre.
At man opfører sig egoistisk er jo ikke det samme, som der er et ego. Er en løve egoistisk fordi den nedlægger en Zebra?

Der er ikke et ego - kun en tankeforestilling om at der er et - derfor findes det ikke.

Det vanskelige ved det her er ikke, om der er et ego eller ej - det vanskelige er at opdage, hvad der er tankeforestillinger og hvad der er virkelighed.

Oplysning er et ubrugeligt ord, fordi det ofte tillægges nogle særlige ophøjede menneskelige egenskaber. Der kan man igen se hvordan tankeforestillinger ofte virker forførende. Hvis man alligevel skulle bruge begrebet, så vil det mest af alt betyde, at man har forstået ovenstående.
At være oplyst er således at lade være med at gøre sine tankeforestillinger til virkelighed.
At være oplyst er ikke at opnå noget, men at miste noget( troen på at tankeforestillinger er virkelige): F.eks ideen om at egoet er virkeligt.
Barnet bliver julemandsoplyst, idet det opdager at julemanden ikke findes - det har mistet forestillingen om at julemanden er virkelig. Derefter forsætter barnets liv stort set uforandret, nu lever det blot lidt mere i overensstemmelse med virkeligheden. Barnet kan stadig tale om julemanden vel vidende at det bare er fantasi, troen er væk. Det samme kan ske med fantasien "egoet".

  • Comments(0)//nuet.bevidstnu.dk/#post24

Der er intet at opnå

NærværPosted by Klavs Nielsen Sat, May 08, 2010 14:36:33

Når din oplevelse af virkelighed er baseret på tanker som forestillinger og overbevisninger, så er denne oplevelse ikke hele virkeligheden, men en del af den. Det skyldes at disse ofte usete tanker nødvendigvis må opleves af/i noget: Bevidsthed eller tilstedeværelse - din egentlige natur.

Man kan også sige, at virkeligheden - det hele - består af oplevelsen samt ”opleveren” – bevidsthed: Disse er uadskillelige - et hele: Væren - bevidstheden med sit indhold.

Hvis du afviser dette, eller f.eks. mener, at du oplever, at du lever i Verden, og at dette er hele virkeligheden, så kan jeg med sikkerhed sige, at din virkelighedsoplevelse er baseret på tanker og derfor delvis.

Fordi, at så længe den oplevelse er der, så er det umuligt at se, hvordan det faktisk forholder sig. Du kan først se det, når disse tanker er set for, hvad de er: tanker. Tanker kan aldrig være hele virkeligheden.

Når dette er set, falder det hele på plads af sig selv. Og du ved nu med samme sikkerhed, som du ved at julemanden ikke eksisterer, hvordan det reelt forholder sig.

Så det, der kan ske, er at nogle tanker gennemskues, deres tænkte dimension af virkelighed falder væk.

Nogle tanker - forestillinger og overbevisninger skal dø – falde væk – før det bliver klart, hvad der reelt er virkeligheden. Det er derfor, man siger, at der intet er at opnå, kun noget at miste.

  • Comments(0)//nuet.bevidstnu.dk/#post23

Virkelighed og tanker

CitaterPosted by Klavs Nielsen Mon, April 20, 2009 12:22:54
Det, der lige nu viser sig, er virkeligt: Det visuelle billede af dette rum med sit indhold, følelser i kroppen, lydene,....og også de tanker, der måtte komme. Men når virkeligheden ses gennem filteret af tanker, synes virkeligheden anderledes, end når tankerne blot ses som et andet aspekt af hele billedet.

I den tanke-filtreret synsvinkel er der uendelige muligheder. Der kan være hvad som helst: Årsag og effekt, valg og konsekvenser, forskellige verdener, fremtid og fortid, osv. Men da denne synsvinkel alene er begrænset til tænkningen - som blot er en del af alt det, der lige nu viser sig, er synsvinklen uundgåeligt delvis: Den er blot en del af hele billedet, og indespærring i den skaber en følelse af mangel med en medfølgende søgen efter helhed.

Nathan Gill i "Being - the bottom line"

  • Comments(0)//nuet.bevidstnu.dk/#post22

Bruger-illusionen

Lev livet nuPosted by Klavs Nielsen Sun, March 29, 2009 17:43:25
Da jeg for lidt siden gik uden for og hørte fuglene synge lystigt - sangdroslen er lige ankommet - tænkte jeg: hurra det er en time længere lyst i dag. I det samme gik det op for mig, at jeg var offer for en forestilling, et bedrag - det eneste, der havde ændret sig er de tal - det som vi kalder tid - og som vi mennesker har fastlagt. Jeg gjorde tallene til virkelighed, tænkningen skabte en kunstig virkelighed, som jeg i øjeblikket opfattede som virkeligheden.

Tænkningen snyder os konstant og skaber en virkelighed, der intet har med virkelighed at gøre. At se dette er egentlig enkelt og ligetil, og der er en meget stor klarhed, når tænkningens dimension af illusion er gennemskuet. Men det er umuligt at se det, så længe man opfatter forestillingerne som virkelighed - det er et ganske interessant paradoks.

  • Comments(2)//nuet.bevidstnu.dk/#post21

Forestillinger er aldrig virkelighed

Lev livet nuPosted by Klavs Nielsen Sat, March 28, 2009 19:42:06
Hvad er der, når der ikke er forestillinger? Hvis man vil finde ud af det, må man først finde ud af, hvad der er forestillinger. Og det er her problemet ligger.
Mennesker kan tilsyneladende ikke finde ud af, at forestillinger ikke og aldrig er virkelighed. Det eneste virkelige ved forestillinger er, at de er forestillinger - tanker. Men det ser mange ikke, de tror at deres forstillinger er virkelighed. Det er er nok tænkningens største dilemma - og billedet er kundskabens træ i Paradis.

Det at vi ikke skelner, jager os ud af Paradis. Paradis er at vide, hvad der er forestilling og hvad der er ikke er forestilling.

  • Comments(0)//nuet.bevidstnu.dk/#post20

At holde fast

NærværPosted by Klavs Nielsen Thu, March 26, 2009 19:24:03
Man kan ikke holde fast på nærvær - tilstedeværelse - bevidsthed.

Der er ikke noget at hold fast i!

Og selvom der var, er der heller ingen til at holde fast.

  • Comments(0)//nuet.bevidstnu.dk/#post19

Forsvinder tilstedeværelse?

NærværPosted by Klavs Nielsen Thu, March 26, 2009 13:28:58

Citat: ”Hvis man ofte, måske hele tiden, tilsidesætter at mærke sig selv - måske fordi man føjer sig efter, hvad andre ønsker - så forsvinder tilstedeværelsen nemt. Især hvis man rent faktisk ønsker at være et andet sted. For så flytter fokus sig dertil.”

Når man forholder sig til nærvær - tilstedeværelse - på ovenfor beskrevne måde, så åbner det jo et utal af muligheder for at blive mere nærværende f.eks ved at holde op med at føje andre. Men der er jo utallige andre muligheder, så det vil være en evig opgave. Men det er det mindste. Metoden vil næppe føre til ret meget mere nærvær, for der mangler en grundlæggende forståelse for, hvad tilstedeværelse egentlig er.

Det er en misforståelse, at tilstedeværelse forsvinder - det gør den ikke - det er oplevelsen af tilstedeværelse, der tilsyneladende forsvinder.

Hvis man gerne vil opleve tilstedeværelse, må man derfor først indse, at tilstedeværelse altid er der, derfor nytter det ikke at gøre noget for at blive mere tilstedeværende. Selve forsøget på at blive mere tilstedeværende, forhindrer tilsyneladende tilstedeværelse.
Næste skridt er at finde ud af, hvad det er, der tilsyneladende forhindrer oplevelsen af tilstedeværelse. Når dette til fulde er forstået, vil det, der tilsyneladende forhindrer oplevelsen af tilstedeværelse forsvinde som dug for solen.

  • Comments(0)//nuet.bevidstnu.dk/#post18

J. Anker Larsen

CitaterPosted by Klavs Nielsen Mon, March 23, 2009 12:27:54

Dette er historien om en ung mand, som opdagede en ny verden, der intetsomhelst havde tilfælles med den gamle. Da opgav han med roligt overlæg alt, hvad den gamle verden havde at byde ham og skuffede derved de store forventninger, dens indvaanere nærede til ham. Da han var bleven fortrolig med den nye verden og havde fundet sin hverdag i den, saa han at de to verdener var en og den samme.

Citatet er fra begyndelsen af indledningen til J. Anker Larsen’s roman ”Sognet som vokser ind i himlen” fra 1928. Det er en ganske underfundig roman, som ikke levner tvivl om, at forfatteren er ”vågnet op”.

  • Comments(0)//nuet.bevidstnu.dk/#post17
Next »